Vad är en förundersökning?

En förundersökning av ditt varumärke hjälper till att hitta redan registrerade varumärken som är är identiska med eller liknar ditt varumärke, vilket kan störa din ansökan. Undersökningen utförs i internationella varumärkesdatabaser som täcker alla medlemsländer i EU. Detta görs för att minimera problem i ansökningsprocessen.