Vad är InstanTM Startup Pack?

InstanTM Startup Pack är en pakettjänst i abonnemangsform. Tjänsten gör det möjligt att ansöka om registrering för varumärkesnamn och/eller logotyper i alla EU länder – utan stor engångskostnad. I InstanTM ingår nödvändiga tjänster för ansökningsprocessen och under de två första åren med registrerat varumärke.

I InstanTM Startup Pack ingår:

 • Förundersökning – För att minimera problem i ansökningsprocessen görs en sökning i alla europeiska varumärkesdatabaser där nuläget och potentiella risker som finns för ditt varumärke identifieras.
 • Rådgivning i ansökningsprocessen Under hela ansökningsprocessen finns vi till hands för rådgivning. Skulle frågor eller funderingar uppstå är ni alltid välkomna att höra av er med dessa och vi svarar så fort vi kan.
 • Klassningsarbete – Vid en varumärkesansökan anges vilka tjänster/produkter som registreringen ska gälla för. Det gäller då att få med;
  1. Nuvarande tjänster/produkter som ni tillhandahåller
  2. Framtida tjänster/produkter
  Det går aldrig att göra tillägg i en redan registrerad rättighet – vid utökning av sitt tjänste-/produktsortiment behöver ny ansökan skickas in.
 • Ansökan i 2 klasser – I abonnemanget ingår ansökan i 2 klasser för EU-varumärken via myndigheten EUIPO. Vid fler än två klasser tillkommer en extra kostnad per klass.
 • Bevakning i 24 månader – När en varumärkesansökan på EU-nivå skickas in till myndigheten stoppar dem inte ansökningar som liknar tidigare registrerade varumärken. Det är upp till varumärkesägare att själva ha koll på att ingen ansöker om – och får registrerat – ett varumärke som är identiskt eller liknar ens eget. Vår bevakningstjänst bevakar dessa databaser och skickar veckovis ut en rapport på nya ansökningar som gör det möjligt att agera mot dem i tid.
 • Förvaltning i 24 månader – Förvaltning innebär att vi hanterar era varumärkesrättigheter och ansvarar för att ni ska få del av korrespondens som skickas från myndigheter och andra innehavare rörande ert varumärke etc.

Pris:

 • Startavgift: 2000 SEK
 • Månadskostnad: 995 SEK  i 24 månader