InstanTM - Vi säkrar ditt varumärke!


Varumärken och Domännamn

InstanTM är en juridisk varumärkesbyrå. Vi hjälper dig säkra varumärken och domännamn i världens alla länder!

Genom att kombinera juridisk expertis med digitala verktyg hjälper vi bolag att säkerställa varumärken och domännamn samt upprätta lämpliga varumärkesstrategier vid expansion till nya marknader och vid lansering av nya produkter/tjänster. InstanTM hjälper dig jobba proaktivt för att minimera risken för framtida problem.

Är du i startup-fasen? Testa InstanTM Startup Pack!

Många startups och nyföretagare har en bra varumärke- och kommunikationsstrategi men missar ofta att säkerställa rätten om sitt varumärke i tid, vilket kan leda till tråkiga och kostsamma problem längre fram. Det behöver inte vara dyrt eller komplicerat att skydda ditt varumärke, prova det nya enkla sättet via InstanTM – kontakta oss!

Våra tjänster

InstanTM skyddar dina rättigheter, både varumärken och domännamn!

Vi ser till att du har skydd innan du lanserar på en ny marknad eller startar ett nytt varumärke. Vi ser också till att skydda och se över dina rättigheter när du redan har lanserat. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här eller kontakta oss direkt.

Förundersökning

Vi kvalitetssäkrar ert varumärke, gör sökningar i internationella varumärkesdatabaser efter liknande eller identiska varumärken som redan är registrerade där nuläget och potentiella risker som finns för ditt varumärke identifieras (Trademark Search Report Light) och hjälper er därefter med eventuella justeringar om det är nödvändigt. Detta gör vi för att minimera risken att du ansöker om ett varumärke som kanske gör intrång på andra liknande eller identiska varumärken.

InstanTM kan aldrig till 100% garantera att ett varumärke kommer bli registrerat. Genom vår varumärkeskontroll i internationella varumärkesdatabaser minimeras risken att ansökningen inte går igenom. Däremot är det viktigt att ha med sig att invändningar eller förelägganden kan komma in mot ansökan som är utom vår kontroll. Det är nämligen upp till andra varumärkesinnehavare att agera mot nya varumärkesansökningar som de anser vara lik deras varumärkesregistrering.

Varumärkes- och Domännamnstjänster

Varumärkestjänster
Upprättande av varumärkesansökningar (PRV, EUIPO och WIPO samt genom lokala ombud i övriga länder). Under hela ansökningsprocessen finns vi till hands för rådgivning.

Skulle frågor eller funderingar uppstå är ni alltid välkomna att höra av er – vi tar aldrig betalt för telefonsamtal eller mail.

 

Domännamnstjänster
Vi kan registrera domännamn på alla världens toppdomäner.

 

Bevakningstjänster

Varumärkesbevakning
För att behålla ert varumärken unikt bör ni ha koll på alla nya varumärkesansökningar – så ni kan stoppa identiskt eller liknande ansökningar i tid innan de hinner bli registrerade. När en varumärkesansökan på EU-nivå skickas in till myndigheten stoppar dem, till skillnad  mot svenska myndigheten PRV, ansökningar som liknar tidigare registrerade varumärken. Det är upp till varumärkesägare att själva ha koll på att ingen registrerar ett varumärke som är identiskt eller liknar ens eget. Vår bevakningstjänst bevakar databaser och skickar veckovis ut rapport på nya ansökningar som gör det möjligt att agera mot dem i tid.

Vår bevakningstjänst täcker 62 marknader, Appstore och Google Play.

Domännamnsbevakning
Istället för att lägga pengar på att registrera onödigt många domännamn, är det smartare att sätta upp en domännamnsbevakning för att hålla koll up nya domännamnsregistreringar som liknar ert varumärke, ett enkelt sätt att få kontroll på domännamnsintrång. Bevakningsrapport på eventuella träffar skickas ut en gång i veckan.

Juridiska tjänster

Varumärken – Juridiska tjänster

Vi arbetar med bemötande av invändningar, korrespondens med myndigheter och alla förelägganden som kan inkomma vid en ansökan.

InstanTMs juridiska avdelning kan hjälpa ditt företag med alla typer av juridiska frågor. Vårt nätverk fokuserar inte bara på IP – tveka inte att kontakta oss om du har några andra frågor.

 

Domännamn – Juridiska tjänster

 • Rättsförfarande
  • ADR, UDRP etc.
  • Lokala kontakter (ccTLD)
 •  Förvärv
  • Hjälper till med förhandling av och säkra uppköp av redan registrerat domännamn
brand

FAQ

Varför ska jag registrera mitt varumärke?
 • Ensamrätt – Det ger dig ensamrätt att använda ditt varumärkesnamn eller logotyp på de marknader och inom den bransch där ditt varumärke är registrerat.
 • Försäkring – Du får en slags försäkring på att du inte gör intrång på andra företags redan registrerade varumärken.
 • Högre värde – Ditt varumärkes värde ökar. Ett registrerat varumärke är ett säkrare varumärke att investera i.
Vad är varumärkesbevakning?

När myndigheten i de flesta jurisdiktioner handlägger en ansökan kontrollerar dem inte om det finns liknande varumärken som är registrerade sedan tidigare. Detta innebär att du själv måste bevaka så att ingen gör intrång på ditt registrerade varumärke. Därför är det smart att använda sig av varumärkesbevakning. Genom att bevaka ditt varumärke blir du varje vecka informerad om det uppkommit identiska eller liknande ansökningar – vilket gör det möjligt att stoppa dem i tid.

 

Vad är skillnaden på ® och ™?

® Registrerad symbol – Denna symbol bör du bara använda när ditt varumärke har blivit registrerat. Det är en kvalitetsstämpel och menas att du faktiskt har fått ditt varumärke registrerat.

Trademark symbol – Denna symbol kan användas för att visa att det är just detta kännetecken du ser som ditt varumärke. Du kan även använda denna symbol när du väntar på att få din inskickade ansökan godkänd.

Vi rekommenderar alltid att ansöka om registrering för ditt varumärke och därefter använda ® symbolen.

 

Vad är InstanTM Startup Pack?

InstanTM Startup Pack är en pakettjänst i abonnemangsform. Tjänsten gör det möjligt att ansöka om registrering för varumärkesnamn och/eller logotyper i alla EU länder – utan stor engångskostnad. I InstanTM ingår nödvändiga tjänster för ansökningsprocessen och under de två första åren med registrerat varumärke.

I InstanTM Startup Pack ingår:

 • Förundersökning – För att minimera problem i ansökningsprocessen görs en sökning i alla europeiska varumärkesdatabaser där nuläget och potentiella risker som finns för ditt varumärke identifieras.
 • Rådgivning i ansökningsprocessen Under hela ansökningsprocessen finns vi till hands för rådgivning. Skulle frågor eller funderingar uppstå är ni alltid välkomna att höra av er med dessa och vi svarar så fort vi kan.
 • Klassningsarbete – Vid en varumärkesansökan anges vilka tjänster/produkter som registreringen ska gälla för. Det gäller då att få med;
  1. Nuvarande tjänster/produkter som ni tillhandahåller
  2. Framtida tjänster/produkter
  Det går aldrig att göra tillägg i en redan registrerad rättighet – vid utökning av sitt tjänste-/produktsortiment behöver ny ansökan skickas in.
 • Ansökan i 2 klasser – I abonnemanget ingår ansökan i 2 klasser för EU-varumärken via myndigheten EUIPO. Vid fler än två klasser tillkommer en extra kostnad per klass.
 • Bevakning i 24 månader – När en varumärkesansökan på EU-nivå skickas in till myndigheten stoppar dem inte ansökningar som liknar tidigare registrerade varumärken. Det är upp till varumärkesägare att själva ha koll på att ingen ansöker om – och får registrerat – ett varumärke som är identiskt eller liknar ens eget. Vår bevakningstjänst bevakar dessa databaser och skickar veckovis ut en rapport på nya ansökningar som gör det möjligt att agera mot dem i tid.
 • Förvaltning i 24 månader – Förvaltning innebär att vi hanterar era varumärkesrättigheter och ansvarar för att ni ska få del av korrespondens som skickas från myndigheter och andra innehavare rörande ert varumärke etc.

Pris:

 • Startavgift: 2000 SEK
 • Månadskostnad: 995 SEK  i 24 månader
Vad är en förundersökning?

En förundersökning av ditt varumärke hjälper till att hitta redan registrerade varumärken som är är identiska med eller liknar ditt varumärke, vilket kan störa din ansökan. Undersökningen utförs i internationella varumärkesdatabaser som täcker alla medlemsländer i EU. Detta görs för att minimera problem i ansökningsprocessen.

Varför behöver jag förklara vad vi ska göra under vårt varumärke? (varumärkesklassificering)

När du ansöker om ett varumärke söker du skydd för det specifika namnet eller den specifika figuren i de produkt- och/eller tjänsteklasser som du har ansökt i.

Hur fungerar detta?
Du känner säkert till några varumärken som använder exakt samma namn, detta är på grund av klassificeringssystemet. Det är nämligen möjligt att ansöka och få registrering för ett varumärke som är exakt likadant som en annan varumärkesregistrering, så länge produkterna eller tjänsterna inte är detsamma eller liknande.

Varumärkessystemet är uppbyggt av ett så kallat klassificeringssystem så du kan särskilja olika produkter och tjänster från varandra. Det vanligaste klassningssystemet är döpt efter staden Nice, det internationella Nice-klassificeringssystemet. Systemet innehåller 45 olika Nice-klasser, 34 produktklasser och 11 tjänsteklasser.

En varumärkesregistrering håller i 10 år och det är inte möjligt att göra ändringar i klassificeringen efter att ansökan är inskickad. Alla ändringar du vill göra kräver en helt ny varumärkesansökan, vilket är både tidskrävande och dyrt.

Därför bör klassificeringen inkludera de nuvarande samt de framtida produkter/tjänster som ska gå under varumärket. Det kan vara svårt att veta var in kommer befinna er om 10 år – därför rekommenderar vi att alltid försöka tänka minst 5 år framåt, eftersom det finns ett användningskrav på 5 år.
Detta användningskrav betyder att när ni, förhoppningsvis, har ert varumärke registrerat – har ni 5 år på er att börja använda det i alla registrerade produkt- och tjänsteklasser. Om ni inte använder det inom 5 år finns risken att andra aktörer startar en hävningsprocess mor ert varumärke i de klasser ni inte är aktiv i – eller i värsta fall, mot hela er registrering.

Varumärkesklassificering kan i många fall vara en komplicerad process. Vi hjälper er med den!

Vad kan du registrera?

Definitionen av vad som är möjligt att skydda är bred. För EU-varumärken är det möjligt att skydda olika kännetecken som till exempel; särskilda ord, personnamn, bokstäver, siffror, mönster, färger, ljud, melodier och produkten eller förpackningens form. Förutsatt är att sådana kännetecken kan:

 • Särskilja sig från andra företags liknande produkter eller tjänsters varumärken.
 • Vara representerade i EU’s varumärkesregister på ett sätt som gör det möjligt för allmänheten och de behöriga myndigheterna att enkelt se exakt vad registreringen ger skydd för.

Vill du ha mer information? Kontakta oss!

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som särskiljer dina produkter eller tjänster från andra och skapar igenkänning för dina kunder.

Med ett registrerat varumärke har du ensam rätt om det i de länder registreringen gäller, vilket betyder att ingen annan kan använda det utan din tillåtelse.

Vad är en invändning?

En inskickad varumärkesansökan har i de flesta regioner en invändningsperiod (tre månader i EU för ett EUTM) där utomstående part kan skicka en invändning mot ditt varumärke med skäl till varför de anser att din ansökan inte ska godtas och bli registrerad.

Vad menas med varumärkesintrång?

Ett varumärkesintrång innebär att ett varumärke används identiskt eller förvirrande likt ett annat registrerat varumärke av en annan part. Genom att använda ett identiskt eller ett förvirrande likt varumärke bryter ”inkräktaren” de exklusiva rättigheter som nuvarande varumärkesägare har till sitt varumärke. Konsekvensen av att göra intrång på andras varumärkesrättigheter kan vara enormt omfattande och dyr.

Är varumärkesskydd värdehöjande?

Ja, om du har en bra och proaktivt varumärkesstrategi kan det ge dig många fördelar. Till exempel, om du förhandlar med investerare kan detta användas med fördel i processen. Eller, när tiden kommer och du vill sälja ditt företag och dina varumärken så får du nästan alltid ett högre värde. Hur mycket högre? Tja, detta beror på.

InstanTM kan hjälpa dig att skapa en strategi för framtiden.

 

Vem kan äga ett varumärke?

En privatperson, ett företag. Det kan även vara flera ägare till ett och samma varumärke.

 

Hur lång är ansökningsperioden?

För ett EUTM (European Union Trademark) är ansökningsperioden ungefär 4 månader. Det hänger dock på att inte någon invändning eller något föreläggande kommer in mot ansökan. Beroende på hur mycket myndigheten har att göra kan det även ta längre tid i vissa fall.

Vad är ett föreläggande?

Vid en varumärkesansökan är det den aktuella myndigheten som godkänner din ansökan. Olika jurisdiktioner har olika regler. Om din ansökan inte fullföljer myndighetens krav kommer de skicka dig ett föreläggande. Myndigheten i EU heter EUIPO (European Union Intellectual Priority Organisation) och processen för att EUTM (European Union Trademark) ser ut såhär;

 1. Klassning – Ditt klassningsarbete kontrolleras för att ses så de varor och tjänster du söker skydd för har klassificerats korrekt
 2. Formaliteter – Alla uppgifter du angett på din ansökan granskas för att se till att allt är som det borde vara; Signatur, språk, ägare och/eller representativa uppgifter och prioritetskrav.
 3. Analys av ditt varumärke – Ditt varumärkesnamn analyseras så det är särskiljande men inte beskrivande.
 4. Översättning – Din varumärkesansökan översätts för att kunna publiceras på alla EU’s officiella språk.

”We secure your brand”

Kunder vi jobbar med

Vi är återförsäljare för 

Senaste nyheterna

Load More

Kontakta oss

InstanTM AB
Org no: 559099-3720
VAT NO: SE559099372001

Adress:
Kungsgatan 4,
41119 Göteborg
Sverige

Email: hello@instantm.com
Telefon: +4631 3607204